ďalšie ovládacie prvky

ďalšie ovládacie prvky

Akciové ceny Najpredávanejšie

DC61

DC61

1-kanálový univerzálny ovládač

DC115B

DC115B

4-kanálový univerzálny ovládač

DC116

DC116

DC116 je veterný senzor pre markízy a žalúzie.

DC116F

DC116F

DC116F je senzor vetra a svetla pre markízy a žalúzie.

DC118/DD118

DC118/DD118

DC118 je veterný senzor kompatibilný pre markízy rolety a vonkajšie žalúzie. Veterný senzor je možné pripojiť na našu Smart Home Bidi jednotku pre inteligentné ovládanie pomocou mobilnej aplikácie. 

DC209

DC209

Relé DC209 pre súčastné riadenie 2 motorov.

DC425

DC425

Zosilňovač rádiového signálu.

DC510

DC510

Snímač vibrácií pre markízy.

DC1187

DC1187

DC1187 je solárny svetelný senzor.

CR2430

CR2430

Baterky do ovládačov.