Exteriérové tienenie

Tieniaca technika môže mať rozličné funkcie – chráni nás pred hlukom z vonkajšieho prostredia, šetrí náklady na vykurovanie a môže ovplyvniť aj estetický vzhľad domu. Dôležitou funkciou je aj účinná ochrana pred nežiadúcim prehrievaním interiéru, ako aj úspora nákladov spojených s klimatizáciou. Pri vybavení domu exteriérovou tieniacou technikou táto ročná úspora predstavuje až 30 % nákladov spojených s klimatizáciou. Okrem toho prináša stiahnutá exteriérová žalúzia, zavretá okenica či spustená roleta aj isté zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okna. Cez deň si žalúzie otvoríte a dom necháte vyhrievať príjemným slniečkom.

Exteriérové tienenie

Akciové ceny Najpredávanejšie